Kingdom of The Netherlands

Rijkswet van 20 juni 2002 tot uitvoering van het Statuut van het Internationaal Strafhof met betrekking tot de samenwerking met en bijstand aan het Internationaal Strafhof en de tenuitvoerlegging van zijn vonnissen (Uitvoeringswet Internationaal Strafhof) 2002

Date: June 20, 2002
Language:Dutch
Status:Enacted
Download as: PDF

Cite as

Kingdom of The Netherlands, Rijkswet van 20 juni 2002 tot uitvoering van het Statuut van het Internationaal Strafhof met betrekking tot de samenwerking met en bijstand aan het Internationaal Strafhof en de tenuitvoerlegging van zijn vonnissen (Uitvoeringswet Internationaal Strafhof) 2002 (2002), available from https://cjad.nottingham.ac.uk/en/legislation/786/, accessed on 22/07/2024.

Download as: RIS